Bilim adamları ani dalgaları ön görecek model geliştirdiler

Bilim adamları ani dalgaları ön görecek model geliştirdiler

Dev dalgalar, en büyük gemiler için bile ciddi tehditler oluştururlar. Bu dalgaların nasıl oluştuklarını anlamak, nerede ve ne zaman ortaya çıkacaklarını tahmin etmenin anahtarıdır.

New York Üniversitesi’nden matematikçi Eric Vanden-Eijnden, İtalya’daki Turin Üniversitesi’nden Giovanni Dematteis ve Miguel Onorato ekipte yer alıyor.Ayrıca İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nden Tobias Grafke’de ekipte. Ekip deneylerde bir su deposu kullanarak haydut dalgaları tahmin etmenin yeni bir yolunu gösterdi.

Yaklaşımları, nadir olayların nasıl meydana geldiğini ölçen büyük sapmaların matematiksel teorisinden kaynaklanmaktadır. Sahte dalgaları, parçacık fiziği, bilgi teorisi ve risk yönetimindeki hesaplamalardan da ortaya çıkan bir dalga formu olarak adlandırılan istatistiksel bir varlık olarak ele aldılar.

Bilim adamları geçen Aralık ayında Fiziksel İnceleme X’de açıklanan modellerini Norveç’teki 270 metre uzunluğundaki bir su deposundaki sert deniz koşullarını taklit ederek geliştirdiler. Tankın makineleri, araştırmacıların seçebileceği belirli özelliklere sahip dalgalar üretti; uyarlanmış dalga formlarını birbirine çarparak, çevreleyenlerin yüksekliğinin beş katına kadar dalgalarla sonuçlanan santimetre ölçeğinde öncüler belirlediler.

Büyük sapmalar teorisi, önemli bir yükseklik değişikliğine yol açan herhangi bir dalga kombinasyonunun, başlangıç ​​koşullarından bağımsız olarak, tek bir şekle sahip büyük bir dalga yaratacağını öne sürmüştür. Matematiksel olarak, dalga oluşumunun nadir bir olaya yol açan en olası yolu izlemesi gerekir . Ve tank ölçümleri bunu kanıtladı. Vanden-Eijnden, “Bütün haydut dalgaları birbirine benziyor,” ama her sıradan dalga kendi yolunda sıradan.

İtalya Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde araştırmacı olan Alvise Benetazzo, ekibin modeli “büyük ve haydut dalga oluşumunu açıklamak için şimdiye kadar kullanılan iki ana teori arasında uzlaşıyor gibi görünüyor” diyor. Bir teori, basitçe bir araya gelen ve biriken daha küçük dalgalardan geldiklerini, diğeri ise dalga şekillerindeki değişikliklerin yükseklik farklılıklarını katlanarak artırdığını öne sürüyor. Her iki model de daha önceki gözlem veya deneylerle tam olarak uyumlu değildi.

Dalgaları önceden tahmin etmek mümkün mü ?

Ancak yeni hesaplamalar, su koşullarına bağlı olarak farklı miktarlarda katkıda bulunan her iki etkiyi de hesaba katar ve herhangi bir okyanus koşulundan kaynaklanan haydut bir dalganın olasılığını ve yüksekliğini tahmin etmek için kullanılabilir. Ekip, modelin gemiler, kuleler ve platformlar üzerinde bir tahmin sistemine entegre edilebileceği konusunda iyimser.

Benetazzo, “Özellikle sahada hala birçok deney yapılmalı” diyor. “Bu, haydut dalga oluşumunu açıklamak istediğimiz gerçek oyun alanı.”