Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Bubble Sort (Kabarcık Sıralaması) Java Kodları

Kabarcık sıralaması en basit sıralama algoritmalarından biridir ve anlaşılması gerçekten sezgiseldir. Bitişik öğeleri karşılaştırırız ve sıralarının yanlış olup olmadığına bakarız. Direkt örnek üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım.

Aşağıdaki örnekle Bubble Sort’un çalışmasını anlayalım.

Kabarcık Sıralama Nasıl Çalışır?

Dizi [] adında şu sıralanmamış diziyi göz önünde bulundurun:

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Birinci ve ikinci eleman olan Dizi [0] ve Dizi [1] ile devam ediyoruz. 14 > 33 olup olmadığını kontrol edin. Cevabımız hayır olduğu için değişim yapılmaz.

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

İkinci ve üçüncü eleman olan Dizi [1] ve Dizi [2] ile devam ediyoruz. 33 > 27 olduğu için değişim yapılması gerekiyor . Yani, Dizi [1] ve Dizi [2] ‘yi değiştirdik.

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Böylece dizi şöyle olur:

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Üçüncü ve dördüncü eleman olan Dizi [2] ve Dizi [3] ile devam ediyoruz.  33> 35 olup olmadığını kontrol edin cevabımız hayır olduğu için takas olmaz ve dizi aynı kalır.

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Dördüncü ve beşinci elemanlarla devam ediyoruz, yani Dizi [3] ve Dizi [4].  35> 10 olup olmadığını kontrol edin.35>10 olduğu için Dizi [3] ve Dizi [4] ‘i değiştirdik.

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Böylece, değişim sonrası dizi böyle olur:

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Şimdi ikinci geçişe başlıyoruz. Yani başa dönüyoruz.

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Birinci ve ikinci eleman olan Dizi [0] ve Dizi [1] ile devam ediyoruz. 14> 27 olup olmadığını kontrol edin. Doğru olmadığı için takas olmaz ve dizi aynı kalır.

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Şimdi ikinci ve üçüncü eleman olan Dizi [1] ve Dizi [2] ile devam ediyoruz. 27> 33 olup olmadığını kontrol edin.Doğru olmadığı için yine takas olmaz ve dizi aynı kalır.

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Şimdi üçüncü ve dördüncü eleman olan Dizi [2] ve Dizi [3] ile devam ediyoruz. 33> 10 olup olmadığını kontrol edin.Doğru olduğu için Dizi [2] ve Dizi [3] ‘ü değiştirdik.

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Böylece, değişim sonrası dizi böyle olur:

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Böylece, İkinci En Büyük elemanın son (ikinci son) konumuna ulaştığı ikinci geçişin sonunu işaretler.

Benzer şekilde,

Üçüncü geçişten sonra, üçüncü en büyük eleman dizideki üçüncü son konumda olacaktır. Dördüncü geçişten sonra, dördüncü en büyük eleman dizideki son konumda olacaktır.

N’inci geçişten sonra, n’inci en büyük eleman (en küçük eleman) dizideki ilk konumda (1. konum) olacaktır, burada ‘n’ dizinin boyutudur.

Tüm geçişleri yaptıktan sonra dizinin sıralanacağını kolayca görebiliriz.

Böylece, sıralanmış dizi şöyle görünecektir:

Kabarcık Sıralama Algoritması (Bubble Sort)

Bubble Sort (Kabarcık Sıralaması) Java Kodları

int dizi[] = { 10, 14, 27, 33, 35 };
  int temp;
  for (int i = 0; i < dizi.length; i++) {
    for (int j = dizi.length - 1; j > i; j--) {
      if (dizi[j - 1] > dizi[j]) {

        temp = dizi[j - 1];
        dizi[j - 1] = dizi[j];
        dizi[j] = temp;
      }
    }
  }